Cezayir'in İthalat Kotası Uygulamasının Genişletilmesi (17.04.2017)

İlgi: Dışileri  Bakanlığı, İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü'nün 07.04.2017 tarihli ve 43143608-150.05-2017/12230910 sayılı yazısı.

Dışişleri Bakanlığı, İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgide kayıtlı yazıda, Cezayir Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atfen, adı geçen ülkede 2015 yılında ilk defa dış ticaret açığı verildiği, bu nedenle, 2016 yılında, otomobil, inşaat demiri ve çimento ithalatında kota uygulamasının başlatıldığına değinilerek, cezayir Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamaya istinaden,2017 yılında ekli listede kayıtlı 21 sanayi ve tarımsal ürünün ithalatı ile ilgili olarak ithalatçı firmalar için lisans alınması kuşulunun ilan edildiği bildirilmektedir.