ÇED ve Çevre İzinleri I (29.05.2017)

İlgi: a) 25.11.2014 ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği.
       b) 10.09.2014 ve 29115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği.

İlgi (a) yönetmeliğe göre Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi, Ek I ve Ek II listesinde yer alan listelerinde yer alan faaliyetlerin  ÇED sürecindeki iş ve işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirileceği sistemdir.

Ek I, Ek II ve Muafiyet Başvuruları 01.11.2013 tarihlerinden itibaren Çevrimiçi ÇED (e-çed) sisteminden yürütülmektedir.

25.11.2014 ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne ve/veya 10.09.2014 ve 29115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'ne tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir." kararı alınmadıkça, Geçici Faaliyet Belgesi düzenlenmedikçe bu projelere hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kulanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. Üyelerimize Duyurulur