İhratta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri (31.05.2017)

İlgi: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan 22.05.2017 tarihli ve 22789349-320.03.03-E.1265480 sayılı yazı.
İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 0412 sayılı 30.05.2017 tarih ve İhratta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri konulu yazı aşağıda sunulmuştur.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı’ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda, ihraç ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle 2017 yılı Nisan ayında 5 adet bildirim alındığı belirtilerek, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel ve hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin 27.05.2017 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik ” hükümlerine göre işletme tabi tutulmuş ve uluslarası mevzuat gerekliliklerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olması gerektiği hatırlatılmaktadır.

Yazıda devamla, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin bu alandaki imajının zedelendiği vurgulanmaktadır.

AB üyesi veya diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması için azami itina gösterilmesi hususunda ilgili üyelerimize duyrulur.