İSK - SODEX Fuarı Bilgilendirme (08.08.2017)İlgi: TOBB'dan gelen 04.08.2017 tarih, 0541 sayılı ve  İSK - SODEX Fuarı Bilgilendirme konulu yazı aşağıda sunulmuştur.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun (18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı), 57 inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 12/02/2005 tarihli ve 25725 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türkiye Sektör  Meclislerinin kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği " uyarınca, sektör sorunlarının kapsamlı bir biçimde belirlenmesi, bu önerileri hükümete ve diğer ilgili kuruluşlara iletilmesi ve zamanında sonuçlandırılması amacıyla, Birliğimiz şemsiyesi altında, 2006 yılında Türkiye Sektör Meclisleri oluşturulmuştur.

Bu çerçevede faliyetlerine devam eden Türkiye iklimlendirme Meclisi, 07-10 Şubat 2018 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana ,Tesisat Su Arıtma ve Güneş Enerjisi Sistemleri ISK-SODEX 2018 Fuarı'nı Destekleme yönelik mutat meclis toplantılarında karar alınmıştır. Söz Konusu Fuarın tanıtımı Birliğimize bağlı ve muadil tüm ulusal ve uluslararası kurumlara ekte hazırlanan bilgilendirme metninin iletilmesi talep edilmiştir."