Dış Paydaş Menuniyet ve Şikayet Anketi (12.10.2017)

İlgi: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 19.09.2017 tarihli ve E-00027972015 sayılı yazı aşağıda sunulmuştur.
İlgi: TOBB’dan gelen 11.10.2017 tarihli, 15551 sayılı ve Dış Paydaş Menuniyet ve Şikayet Anketi konulu yazı aşağıda sunulmuştur.

İlgide kayıtlı yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Bakanlığı tarafından koordine edilen proje kapsamında gümrük ve ticaret işlemlerini gerçekleştirirken dış paydaşların yaşadığı sorunların tespiti ile çözüm yollarının ortaya koyabilmek amacıyla bir anket çalışması yapıldığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, anılan ankete https://uygulama .gtb.gov.tr/Anket /Anket/Index/Dıs-Paydas-Memnuniyet-ve-Sikayet-Anketi adresinden ve söz konusu Bakanlığının web sitesinde yer alan “Duyurular” bölümünden ulaşılabileceği açıklanmıştır.

Bahsi geçen anketin Odanız üyesi ilgili firmalara duyurulur ve  en geç 15 kasım 2017 tarihine kadar dolurulması hususunda gereğini rica ederiz.