MTSO Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi (TBİM) (17.10.2017)

İlgi:  Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'ndan 10.10.2017 tarih, Servis no: 13.01, Belge no: 5970 ve MTSO Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi (TBİM) konulu yazı aşağıda sunulmuştur.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kurumu gerçekleştirilen, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve Dünya Odalar Federasyonu (WCF) tarafından düzenlenen 2017 Dünya Odalar yarışması finalistlerinden olan MTSO Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi (TBİM) firmaların hiper rekabet ortamında ticari stratejiler geliştirmelerine, sürdürülebilir karlılıklarını sağlamalarına ve uluslarası alanda rekabet edebildiklerine destek olma amacını taşımaktadır.

Bu kapsamdawww.tibim.org internet adresi üzerinden hizmet veren MTSO Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi dış ticaret faaliyetleri yürüten firmalara; Dünya, kıta ve ülke bazında fiili potansiyel müşterilerinin ve rakiplerinin detay bilgilerinin elde edilmesi, hedef pazarlarının tespit edilmesi, ulusal ve uluslararası alandaki ihalelerin takip edilmesi, hedef pazarlarının tespit edilmesi, ulus ve uluslararası alandaki ihalelerin takip edilmesi ve hedef pazar ülkelerinin ürün bazında mevzuat bilgilerinin  toplanabilmesi gibi pek çok konuda destek olmaktadır. Merkezimiz geçtiğimiz günlerde,  tarafınıza iletilen Mercimekler (Tohumluk Olanlar Dahil) Hedef pazar Araştırma raporunun sektör temsilcilerine Işık tutması amacı ile yayımlamıştır.

Ticari bilgi ve istihbaratın sağlandığı tüm avantaşları ülkemiz girişimcisine sunmak gayesindeki merkezimizin bölgemiz firmalarına hizmet vermeye hazır olduğunu belirtir, TBİM hizmetlerinin ve ilgili internet adresini üyelerimize duyurulur.