Nijeryadaki Yatırım Teşvikleri (14.11.2017)

İlgi: TOBB’dan gelen 09.11.2017 tarihli , 17378 sayılı ve Nijeryadaki Yatırım Teşvikleri hk. Konulu yazı aşağıda sunulmuştur.
İlgi: Ekonomi Bakanlığı’nın 08/11/2017 tarih ve 121341 sayılı yazısı aşağıda sunulmuştur.

İlgide kayıtlı yazıda, Nijerya Yatırım Promosyon Komisyonu (NIPC) ve Federal Gelir İdaresi Hizmetleri (FIRS)’nin, 31 Ekim 2017 tarihinde yayımlandığı, “Nijerya’da Yatırım Teşvikleri Özeti” belgesinde genel olarak yer verilen teşvikler belirtilmiştir.

Bu çerçevede, genel olarak vergi temelli teşviklere, tarım, katı mineraller, imalat, turizm/konaklama ile petrol ve doğalgaz sektörlerine özgü teşviklere, tarife temelli teşviklere ihracaat teşviklerine özel ekonomik bölgelere yönelik teşviklere yer verilmiş olup, detaylı bilgi ve ilgili kamu otoritelerinin iletişim bilgilerine, Birliğimiz web sitesinin (www.tobb.org.tr) “Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları – Ülke Duyuruları – Nijerya ” bölümünde yer alan belgeden ulaşılabilir.

Bilgilerinizi ve konuyu üyelerimize duyururuz.