İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri (12.01.2018)

İlgi: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan 05.01.2018 tarihli ve E. 64181 sayılı yazı aşağıda sunulmuştur.
İlgi: TOBB’dan gelen 11.01.2018 tarihli, 662 sayılı ve İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri konulu yazı aşağıda sunulmuştur.

İlgi kayıtlı yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda, ihraç ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin 27.05.2017 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşletme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik ” hükümlerine göre işletme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olması gerektiği hatırlanmaktadır.

Yazıda devamla, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin bu alandaki imajının zedelendiği vurgulanmaktadır.

AB üyesi veya diğer ülkeler tarafından ülkemiz meşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması için azami itina gösterilmesi hususunda ilgili üyelere duyurulur.