Yatırımcıya Tahsis konulu (09.02.2018)

 

İlgi: TOBB’dan gelen 07.02.2018 tarihli, 2220 sayılı yazı ve Yatırımcıya Tahsis konulu yazı aşağıda sunulmuştur.

İlgi: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’nün 01/02/2018 tarihli ve 21432539 – 452.05E.276 sayılı yazısı

İlgi yazı ile Zonguldak ili Sınırları içerisinde yer alan ve ilgi yazı ekinde konumu gösterilen 607 hetar büyüklüğündeki alan 16/07/2012 tarihli ve 2012/3574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Filyos Endüstri Bölgesi ilan edildiği, söz konusu bölgede yer alacak üretim sektörlerinin belirlenmesine müteakip yatırımcılara tahsis işlemlerinin başlayacağı belirtilmektedir.

İlgi yazı ve eklerihttps://www.tobb.org/Sanayi/Mudurlugu/Sayfalar/Duyurular.phpweb adresinden ulaşabilirsiniz Üyelerimize Duyurulur.