VERGİ MÜKELLEFİYETİNİN KONTROLÜ VE ÜYE KAYITLARININ GÜNCELLEŞTİRİLMESİ İÇİN (15.02.2018)

ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI

 

VERGİ MÜKELLEFİYETİNİN KONTROLÜ VE

ÜYE KAYITLARININ GÜNCELLEŞTİRİLMESİ İÇİN DUYURU

 

 

Sayın Üyemiz,

Odamız Meslek Komiteleri ve Meclis seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, Meslek Komiteleri ve Meclis üyeliğine seçilebilmek için 5174 Sayılı TOBB Kanunu ve Oda Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen diğer hükümler yanında vergi mükellefi olma şartı da aranmaktadır.

Vergi mükellefi olmayan üyelerimiz hem seçme hem de seçilebilme listelerinde yer alamayacaklarından,  seçim aşamasında herhangi bir yanlışlığa sebebiyet verilmemesi ve üyelerimizin mağdur olmamaları içinÜyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin Oda kayıtlarınıkontrol etmeleri önem arz etmektedir.Hatalı veya vergi dairesi numarası boş olan kayıtların düzeltilmesi için yapılacak başvuruların dilekçe ve vergi levhası fotokopisi (Vergiden muaf olan üyelerimiz için muafiyet belgesi) ile yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan iki yıldır aidat ödemeyen ve/veya adresleri tespit edilemeyen üyelerin aidat tahakkukları durdurularak, meslek grupları ve seçmen listelerinden kayıtları silinmektedir. Meslek grubu ve seçmen listelerinden silinen üyelerin adres ve durumları hakkında Odamıza bilgi verildiği ve / veya geçmiş dönem tüm aidat borçlarını ödediği takdirde aidat tahakkukları başlatılarak, meslek grubu ve seçmen listelerine yeniden kaydedilmektedir.

Bu nedenle, üyelerimizin en geç8 Mart 2018 tarihine kadar hafta içi her gün 08:30 – 17:30 saatleri arasında Odamıza yazılı olarak vergi levhaları ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Üyelerimiz 0246 232 94 96 nolu telefonu arayarak bilgi alabilirler.

 

Mevzuat gereği süresinde başvurulmaması nedeniyle kayıtların düzeltilememesi halinde, üyelerimiz Oda kayıtlarında bulunan kayıtlarının doğruluğunu kabul etmiş sayılacaklardır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası