MTSO Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi (TBİM) (13.03.2018)

İlgi: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 07.03.2018 tarihli, 13.01 Servis no’lu ve 2006 Belge nolu yazı aşağıda sunulmuştur.

Odamız tarafından kurulumu gerçekleştirilen, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve Dünya Odalar Federasyonu (WCF) tarafından düzenlenen 2017 Dünya Odalar Yarışması finalistlerinden olan MTSO Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi (TBİM); firmaların hiper rekabet ortamında ticaret strajiler geliştirmelerine, sürdürülebilir karlılıklarını sağlamalarına ve uluslararası alanda rekabet edebilirliklerine destek olma amacını taşımaktadır.

Bu kapsamdawww.tibim.orginternet adresi üzerinden hizmet veren MTSO Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi dış ticaret faaliyetleri yürüten firmalara; Dünya, kıta ve ülke bazında fiili potansiyel müşterilerinin ve rakiplerinin detay bilgilerinin elde edilmesi, hedef pazarlarının tespit edilmesi, ulusal ve uluslararası alandaki ihalelerin takip edilmesi ve hedef Pazar ülkelerinin ürün bazında mevzuat bilgilerinin toplanabilmesi gibi pek çok konuda destek olmaktadır. Merkezimiz geçtiğimiz günlerde, tarafınıza iletilen Limon (Taze veya Kurutulmuş) Hedef Pazar Araştırma Raporunu sektör temsilcilerine ışık tutması amacı ile yayımlamıştır.

Ticari bilgi ve istihbaratın sağlandığı tüm avantajları ülkemiz girişimcisine sunmak gayesindeki merkezimizin bölgeniz firmalarına hizmet vermeye hazır olduğu belirtir, TBİM hizmetlerinin ve ilgili internet adresinin üyelerimize duyururuz.