Mısır Üretici Kayıt Sistemi (23.05.2018)

İlgi: TOBB’dan 22.05.2016 tarihli, 7676 sayılı ve Mısır Üretici Kayıt Sistemi konulu yazı aşağıda sunulmuştur.
İlgi: Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 02.05.2018 tarihli ve E.45058 sayılı yazı aşağıda sunulmuştur.

Bilindiği üzere, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Mısır’a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır ihracat ve ithalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan bir kayıt sistemine kayıt olma zorunluluğuna dair uygulaması 16.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, konu hakkındaki çalışmalar bu tarih itibariyle yapılmaya başlanmıştır.

İlgi’de kayıtlı yazıda, Mısır tarafından 13.04.2018 tarihinde alınan bilgilere göre güncellenmiş onaylı ve onay bekleyen firma listelerinin Ekonomi Bakanlığı’na iletildiği belirtilmekte olup, anılan listede yer alan 381 firmaya Mısır’ın ilgili idari otoritesi tarafından onay verilmiştir. Bununla birlikte, 148 firmanın ise halen onay beklemekte olduğu kaydedilmektedir.

Bu çerçevede, mevcut durumda Mısır Üretici Kayıt Sistemi’ne başvuru işlemlerini tamamlamasına rağmen halihazırda henüz onay bekleyen Odanız üyelerinin güncel durumlarını sorgulamak ve odaya kayıt firmalarımız kabul edilmeme gerekçelerinin bilgisini elektronik posta ile vermek amacıyla (disticaret@tobb.org.tr) 04.06.2018 tarihine kadar başvuruda bulunmaları hususunda üyelerimize duyurulur.