Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi (31.05.2018)

İlgi: TOBB’dan gelen 28.05.2018 tarih, 8110 sayılı ve Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi konulu yazı aşağıda sunulmuştur.

Söz konusu takvim uyarınca A.TR Dolaşım Belgesi’nin 14 Mayıs 2018 tarihinde,
EUR.1 Dolaşım Belgesi,
EUR. MED. Dolaşım Belgesi,
D-8 Menşe İspat Belgesi,
Menşe İspat Belgesi(İran)
Menşe Belgesi (Malezya)
28 Mayıs 2018 tarihinde elektronik ortamda düzenlenmesi ve onaylanmasına başlanması planmaktadır.

Basitleştirilmiş Usulde düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi, Menşe Şahadetnamesi ile Özel Menşe Şahadetnamesi (Form-A) belgelerinin elektronik, ortamda düzenlenmesi ve onaylanması uygulanmasına ise 2 Temmuz 2018 tarihlerinde geçileceği ifade edilmiştir.

Diğer taraftan ilgi (c)’de kayıtlı yazıda 28 Mayıs 2018 tarihinden sonra ihracat beyannamesi kapsamı düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin sadece elektronik ortamda düzenlenebileceği belirtilmiştir. Bununla Birlikt, ETGB, TIR karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamında düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin ise bir sonraki talimata kadar hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenebileceği açıklanmıştır.

Gümrük İdarelerinde vize işlemi yapılmayan onaylanmış ihracatçılar tarafından kullanılan A.TR Dolaşım Belgelerinin de söz konusu sistemde elektronik olarak düzenlenmesi uyglamasına 2 Temmuz 2018 tarihinde geçilmekle birlikte, anılan belgelerin 1O Ocak 2019’ kadar hem manuel hem elektronik olarak onay işlemi gerçekleştirilebilecektir.

Bunlara ilaveten, Menşe Şahadetnamesi ile Özen Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına geçiş tarihinde halihazırda herhangi bir değişiklik olmamış olup, 2 Temmuz 2018 tarihinde uygulamanın bahse konu belgeler özelinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

Üyelerimize Duyurulur.