Kiralama (28.06.2018)

İlgi: T.C. Isparta Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 28.06.2018 tarihli, 2857 sayılı ve Kiralama konulu yazı aşağıda sunulmuştur.


İlgi: T.C. Isparta Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 28.06.2018 tarihli, 80065393-310.50-5491 sayılı ve Kiralama konulu yazı aşağıda sunulmuştur.


ISPARTA DEFTERDARLIĞINDAN DUYURU

4706 Sayılı kanunun Ek 6 ıncı maddesine göre, İmar planı bulunmayan veya imar palnında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına kiralanması ve satışına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 387 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği 23 Haziran 2018 tarihli Resmi gazetede yayımlanmıştır.

Buna göre;

Kiralama İşlemi için Hak Sahipliği Şartları;

1) Hazineye ait tarım arazisinin , 31/12/2017 tarihlerinden önce az 3 (üç) yıl süreyle tarımsal amaçla kullanıldığı İdarece belirlenmiş olması,

2) Başvuru tarihi itibariyle kullanımın halen devam ediyor olması,

3) 19 Kasım 2018 tarihine kadar, 387 sayılı Tebliğ eki Başvuru Formu ile illerde Isparta Defterdarlığına (Milli Emlak Müdürlüğü), İlçelerde ilgili Malmüdürlüklerine başvuru yapılması,

4) Varsa ecrimisil borçlarının ödenmiş veya taksitlendirilmiş olması,

Gerekmektedir.

Hak sahibi olduğu anlaşılanlara, kullanımlarındaki Hazineye ait tarım arazisi, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden, 10 yıl süreyle kiraya verilebilecektir.


Satış İşlemi için Hak Sahipliği Şartı;

10(on) yıl süre ile sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanılan Hazineye ait tarım arazileri, talep edilmesi halinde kiracılarına doğrudan satılabilecektir.

Üyelerimize Önemle Duyurulur.