Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri (10.07.2018)

 

İlgi: Isparta Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 80065393-310.50-5667 sayılı, 03.07.2018 dağıtımlı, Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri konulu yazı aşağıda sunulmuştur.

İlimiz, Merkez ilçesi, Sav Beldesi ve Yakaören Köyünde bulunan mülkiyetleri Hazineye ait ve ekli ilan metninde nitelikleri belirlenen 7 adet taşınmaz, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 72/A maddesi ile 379 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çervçevesinde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Süs Bitkileri üretimi yapılmak üzere, Tarım idaresince belirlenen hak sahiplerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca kiraya verilecektir.

Üyelerimize Duyurulur.