A.TR Dolaşım Belgelerinin Geçerlilik Süresi (11.07.2018)

İlgi: TOBB’dan gelen 10.02.2018 tarihli, 10531 sayılı ve A.TR Dolaşım Belgelerinin Geçerlilik Süresi konulu yazı aşağıda sunulmuştur.


İlgi’de kayıtlı yazımızda, 23 Mayıs 2018 tarihli 30429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 148 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği’nin 5.maddesinin 4.Fıkrası b bendi uyarınca Odalarımız tarafından satılan ve 6 ay içinde elektronik sistem üzerinden işlem yapılmayan A.TR Dolaşım Belgelerinin elektronik sistemde geçersiz statüde yer alacağı açıklanmıştır.

Bu defa, anılan Tebliğ yayımlanmadan önce satış işlemi yapılan ve halihazırda firmaların/gümrük müşavirlerinin stoklarında yer alan A.TR Dolaşım Belgelerine dair yapılacak işlemler hakkında Birliğimizce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı ile , 148 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği’nin yayımlandığı 23 Mayıs 2018 tarihinden önce Odalarca Firmalara/gümrük müşavirlerine satılan A.TR Dolaşım Belgelerinin, satış işlemlerinin yapıldığı tarihden itibaren 1 yıl süre ile kullanılabilmesi uygun görülmüştür. 23 Mayıs 2018 tarihi ve sonrasında Odalar tarafından satışı yapılan A.TR Dolaşım Belgelerinin geçerlilik süresi ise bahse konu tebliğinin 5. Maddesinin 4.Fıkrası b bendi uyarınca 6 aydır.

Üyelerimize Duyurulur.