Türkiye Güney Kore STA Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşmaları (02.08.2018)

 

İlgi:TOBB’dan gelen 01.08.2018 tarihli, 3429 sayılı ve Türkiye Güney Kore STA Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşmaları konulu yazı aşağıda sunulmuştur.

 

İlgide kayıtlı yazıda, ülkemiz ile Güney Kore arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, taraflar arasındaki mal ticaretinin kademeli olarak serbestleştirilmesine ilişkin “Mal Ticaret Anlaşması’nın ” 1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, son olarak “Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tahsis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Hizmet Ticareti Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkındaki Karar’ın 5 Haziran 2018 (Mükerrer) tarihli Resmi Gazate’de yayımlanmış olduğu ve bahse konu Anlaşma’ya ilişkin iç onay sürecinin de tamamlanmış olduğu bildirilmektedir.”

Bu itibarla, Türkiye ve Güney Kore arasında “Hizmet Ticareti Anlaşması ” ve “Yatırım Anlaşması’nın 1 Ağustos 2018 itibariyle yürürlüğe girmesi hususunda iki ülke arasındaki mutabakata varıldığı ifade edilmektedir.”

 

Söz konusu anlaşma metinlerine,www.ticaret.gov.tradresinden ulaşılması mümkündür.

Üyelerimize Duyurulur.