ABD Adalet Bakanı ve İç Güvenlik Bakanına Yaptırım Uygulamaları (20.08.2018)

İlgi: TOBB’dan gelen 14.08.2018 tarihli 12338 sayılı ve ABD Adalet Bakanı ve İç Güvenlik Bakanına Yaptırım Uygulamaları konulu yazı aşağıda sunulmuştur.

İlgi: Ticaret Bakanlığı’nın 70422525-150.01-E179835 sayı ve İç güvenlik bakımına Yaptırım uygulamalarına ilişkin ilgide kayıtlı yazıda aşağıdaki hususlar yer almaktadır.

“Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan 04/08/2018 tarihli ve 2018/14185097 sayılı yazıda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı’nın 1 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye’de yargı süreci devam eden bir şahsın yakalanmasını ve tutukluluğunu gerekçe göstererek, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Aldülhamit Gül hakkında yaptırım kararı aldığından bahisle;”

“Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ilkelerini hiçe sayan, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin doğasına tezat düşen bu karara, diplomatik teamüllerin esasını oluşturan mütekabiliyet ilkesinin gereği olarak, aynıyla mukabele edilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği belirtilmektedir.”

Aynı yazıda devamla, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD iç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen’e ilişkin olarak; diğer tedbirlerin yanında, Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişilerin adı geçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunmasının yasaklanmasının yönelik tedbirlerin alınması talep edilmektedir.

Bu itibarla, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile İç Güvenlik Bakanı Kirstjen M. Nielsen’in kendileri ve/veya sahibi, ortağı, yönetici olduğu şirketlerle hiçbir surette ticaret yapılmaması gerekmektedir.

Üyelerimize Duyulur.