ilan (01.11.2018)

İlgi: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 86039450-823.02 sayılı , ilan konulu yazo aşağıda sunulmuştur.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Adana, Gaziantep, Kırıkkale illerinde bulunan muhtelif taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin ilan, Üyelerimize Duyrulur.