Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğuna 33 meslek ilave edilmesi hk. (05.11.2018)

İlgi: TOBB’dan gelen 14888 sayılı, 11.10.2018 tarihli ve Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğuna 33 meslek ilave edilmesi hk. Konulu yazı aşağıda sunulmuştur.

Bilindiği üzere, çalışma hayatına nitelikli eleman  kazandırılması, üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanması ve iş kazalarının asgariye indirilmesi amacıyla tehlike ve çok tehlikeli mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi kişilerin istihtam zorunluluğu devam etmektedir.

26 Eylül 2017 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan 2017/1 sayılı tebliğ ile 33 meslekte daha mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmiş ve belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı 81’e yükselmiştir.

2017/1 sayılı tebliğde belirtilen ve Ek1’de yer alan meslekler için 12 aylık geçiş süresi tamamlanmış olup, 27 Eylül 2018 tarihi itibariyle söz konusu mesleklerde “mesleki yeterlilik belgesi” zorunluluğu fiilen başlatılmıştır.

Konuya ilişkin olarak Birliğimiz tarafından kurulan “TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. “Metal””, “Makine” “Otomotiv” “Asansör” ve “Parakende” sektörlerinde sınav ve belgelendirme hizmetlerine tüm hızıyla devam etmekte olup, zorunluluk getirilen yeni mesleklerde sınav ve belgelendirme konusunda belgelendirme ve yönlendirme desteği vermektedir.

Bu kapsamda zorunluluk getiren yeni mesleklerle iligli üyelerimizin bilgilendirilmesi ve mesleki yeterlilik belgelerinin tamamlanması amacıyla üyelerimizin başvuruları alınarak TOBB MEYBEM’e iletilmesi önemle rica olunur.