Dakar Zirvesi (09.12.2013)

TOBB' dan Odamıza gelen yazıda, 13-14 Aralık 2013 tarihlerinde Afrika'nın Kalkınması için Yeni Ortaklık Girişimi (NEDAP) tarafından Dakar/Senegal'de düzenlenecek olan Afrika'da Altyapıların Finansmanı için Dakar Zirvesi'ne ilişkin olarak, Senegal Cumhurbaşkanı'nın Ekonomik İşleri Danışmanı Bayan Gnouka Diouf başkanlığında ve Cumhurbaşkanı'nın Altyapı Özel Danışmanı Ibrahima Ndiaye ile Zirve Koordinatörü Büyükelçi Amadou Diallo'nun katılımıyla 13 Kasım 2013 Çarşamba günü Senegal Dışişleri Bakanlığı'nda bir tanıtım toplantısı düzenlendiği belirtilmektedir.
Toplantıda Danışman Dioufun, zirvenin' temasının altyapı odaklı olmasının nedenlerini açıklayarak bu bağlamda Afrika'da Altyapı Geliştirme Programı çerçevesinde 2010-2040 yılları arasında 370 Milyar ABD Doları tutarındaki projelerin gerçekleşmesinin öngörüldüğÜ11ü, bu projelerin 70 Milyar ABD Dolarlık kısmının da 2010-2020 dönemini kapsayacak şekilde Öncelikli Eylem Planı'na dahil olduğunu, bu projelerde özel sektörün gittikçe daha fazla katkı sunduğunu ve 2010 yılında özel sektörün altyapı yatırımlarına 14 Milyar ABD Doları katkı sunduğu belirttiği ifade edilmektedir. Projelerin başarıya ulaşabilmesi için siyasi temsilcilerinin motivasyonunun ve desteğinin elzem olduğu ve bölgesel­ sektörel açıdan belirli bir dengenin gözetilmesi gerektiği de Diouf tarafından belirtilmektedir.
Ayrıca, bu tanıtım toplantısının asıl amacının Diplomatik Temsilcilikler aracılığıyla Afrika'yla ilgilenen işadamlarının ve potansiyel yatırımcıların Zirve'ye ilgisini çekmek olduğunu vurguladığı da ifade edilmektedir.

Dışişleri Bakanlığı Protokol görevlisi tarafından, Zirveye katılacak kişiler için vize kolaylığı sağlanması için gerekli talimatların verildiği, konaklama hususunda otellerin hazırlıklı olduğu kaydedilmektedir. Özellikle enerji ve ulaştırma alanında olmak üzere, Afrika'da altyapı yatırımlarına ilgi duyabilecek işadamlarının Zirve'ye katılımlarının faydalı olabileceği de yazıda değerlendirilmektedir.
Etkinliğin Zirve Taslak Programı, Zirve'de tanıtımı yapılacak 16 projenin listesi ve Zirve'ye ilişkin olarak hazırlanan İngilizce ve Fransızca notlar Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde "Hizmetler" başlığı altındaki Uluslararası İş İmkanları/Yurtdışı Etkinlikler bölümünden temin edilebilmektedir.