2018/14 Sayılı Genelge konulu (30.11.2018)

İlgi: TOBB’dan gelen 29.11.2018 tarihli, 17978 sayılı ve 2018/14 Sayılı Genelge konulu yazı aşağıda sunulmuştur.

İlgi: 23.11.2018 tarih ve 53177711-010.06.99-E.215106 sayılı yazı aşağıda sunulmuştur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgi yazısında, ülkemizdeki su kaynaklarının korunması ve ülke menfaatleri doğrultusunda sürdürülebilir kullanımının sağlanması için, istenilen düzeyde arıtma verimi sağlayacak, uygun yatırım ve işletim maliyetine sahip atıksu arıtma/derin deniz daşarjı teknolojilerinin seçilmesi amacıyla 2014/07 sayılı Atıksu Arıtma /Derin Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesinin taraflarınca yayınlanmış olduğu hatılatılmaktadır. Aynı ilgi yazıda, söz konusu Genelgede zamanla gelişen /değişen teknoloji ile ihtiyaçlar doğrultusunda oluşan boşlukların ve uygulamada yaşanılan sıkıntıların giderilmesi amacıyla değişiklik yapılmasının gerekli görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu bağlamda, gerekli değişiklikler yapılarak 2014/7 sayılı Genelge’nin yürürlükten kaldırıldığı 20.11.2018 tarih ve 2018/14 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi’nin yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Söz konusu “Genelge ” ve “Proje Onay ve Teknik Rapor Hazırlama Klavuzu ” Birliğimizhttp://www.tobb.org.trana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer almaktadır.

Üyelerimize Duyurulur.