I. Start – Up Booster Fuarı (05.12.2018)

İlgi: TOBB’dan gelen 29.11.2018 tarihli, 18022 sayılı ve I. Start – Up Booster Fuarı konulu yazı aşağıda sunulmuştur.

İlgi: Dışişleri Bakanlığı’nın 09.11.2018 tarihli ve 43143608-150.05-2018 / 14527260 sayılı yazısı aşağıda sunulmuştur.

Dışişleri Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı yazıda, Tunus Büyükelçiliğimizden alınan ve ekte bir örneği sunulan mektuba atfen, Sfax İş Merkezi (CAS)’in 12-13 Aralık 2018 tarihlerinde Sfax Belediyesi Kongre Salonunda I. Start – Up Booster Fuarını düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Fuarı genç girişimlerin gelişmesi ve yeni teşekküllerle finans kurumlarının bir araya gelmesi için fırsat sunacağı belirtilmiş olup, etkinlik kapsamında; yeni girişimler için bir sergi alanı, iş görüşmeleri (B to B) ihracatın teşviki ve dijital pazarlama hakkında iki konferans ve uzmanlarla özel danışmanlar arasında görüşmeler planlandığı belirtilmektedir. Bu çerçevede, ülkemiz de söz konusu organizasyona davet edilmektedir.

Organizasyona ait bilgi ve taslak programawww.cas.tninternet bağlantısından ulaşılmaktadır.

Üyelerimize Duyurulur.

 

 

T.C
Dışişleri Bakanlığı
İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü

 

İlgi: Dışişleri Bakanlığı 09 Kasım 2018 tarih, 43143608 - 150. 05-2018/14527260 sayılı ve I. Start - Up Booster Fuarı konulu yazı aşağıda sunulmuştur.

Tunus Büyükelçiliğimize iletilen Sfax İş Merkezi (CAS) Genel Direktörü İkram Makni'nin bir örneği ekte sunulan mektupta sunulan mektubunda, CAS'ın 12-13 Aralık 2018 tarihlerinde Sfax Belediyesi Kongre Salonunda 1. Start - Up Booster Fuarını düzenleneceği, Fuarın genç girişimlerin gelişmesi ve yeni teşekkürlerle finans kurumlarının bir araya gelmesi için fırsat sunacağı, etkinlik kapsamında;  yeni girişimler için bir sergi alanı, İş görüşmeleri (B to B), ihracatın teşviki ve dijital pazarlama hakkında teşviki ve dijital pazarlama hakkında iki konferans  ve uzmanlarla özel danışmalar arasında görüşmeler planlandığı belirtilmekte ve ülkemizde girişimciler, yatırımcılar ve iş adamı heyetleri söz konusu organizasyona davet edilmektedir. Anılan Fuarın tanıtım dosyası ekte sunulmuştur.