Yarışma (26.02.2019)

İlgi; T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından, 21.02.2019 tarihli, 62199123-821.05-E.157 sayılı yazısı tarafınıza sunulmuştur.

Bakanlığımız tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir. ”Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca; 2019 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlamıştır.

Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle başvurabileceklerdir.

Bunun yanı sıra, projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmerinde çalışanların, akademisyenlerin ve sivil toplum örğütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilmeleri mümkün olacaktır.

Başvuruları 11 Mart 2019 tarihine kadar devam edecek olan ödül süreci hakkında ayrıntılı bilgiler Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğününhttp://sgm.sanayi.gov.tr  internet adresinde yer almaktadır. 

Üyelerimize Duyurulur.