Brexit Süreci (14.03.2019)

İlgi: TOBB’dan gelen 11.03.2019 tarihli, 34221550-100-2375 sayılı ve Brexit Süreci konulu yazı aşağıda sunulmuştur.

İlgi’de kayıtlı ve ilişikte bir örneği sunulan yazıda, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması nedeni ile halihazırda yaşanan Brexit sürecinin araç, aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelere yönelik AT tip onaylarını Birleşik krallık onay kuruluşu VCA’da temin etmiş olan ülkemiz pazarına ve/veya AB-27 ülkelerine ürün satan firmalarımızın olası bir anlaşmasız çıkış seneryosunun içerdiği riskleri dikkate alması gerektiği açıklanmıştır.

Yazıda, BREXIT sürecinin nasıl gelişeceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiği bu süreçte, araç, aksam , sistem veya ayrı teknik üniteler için düzenlenen AT tip onaylarının söz konusu ülkenin onay kuruluşundan temin ettirmesine yönelik AB’nin 10.01.2019 tarihli Resmi Gazete’sinde yayımlanan (EU)2019/26 sayılı düzenlenmesinden bahsedilmiştir.

Yazıda devamla, firmaların olası bir anlaşmasız çıkış senaryosunun içerdiği riskler nedeniyle ilgili onaylarının geçerliliğini devam ettirebilmek amacıyla (EU) 2019/26 sayılı düzenleme kapsamında AB-27 ülkelerinin onay kuruluşlarına başvurarak gerekli tedbirleri almalarında fayda görüldüğü kaydedilmiştir.

İvedi Olarak Üyelerimize Duyurulur.