Hukuk İşleri (Genel) (02.08.2019)

İlgi: TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ tarafından 29.07.2019 tarihli, 34221550-640-7925 sayılı ve Hukuk İşleri (Genel) konulu yazısı aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilmiş olan yükümlülükler dolayısıyla, ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından özellikle Veri Sorumluları Sicili ‘ne kayıt, üyelerimiz nezdinde önem arz eden yükümlülükler içermektedir.

 

Kanunu uygulamakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile yapılan görüşme ve yazışmalar neticesinde, pek çok gerçek ve tüzel kişi tacirin halen VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmediği, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde söz konusu olabilecek cezai yaptırımlar ile genel olarak Kanunla veri sorumlularına getirilen diğer yükümlüler konularında, üyelerinizin bilgilendirilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun bir örneği ekte yer alan yazısında da belirtilen hususlar hakkında üyelerimize duyurulur.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun hazırlamış olduğu “İş Dünyası için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyun Kılavuzu” aşağıdaki adresten ve web sayfamızda bulunan mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

İş Dünyası için Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Kılavuzu indirmek için tıklayınız.

 

Üyelerimize Duyurulur.