2018 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Rapor (09.09.2019)

İlgi: TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRİLİĞİ tarafından 05.09.2019 tarihli, 34221550-100-8979 sayılı ve 2018 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

İlgi: Ticaret Bakanlığı’nın 23.08.2019 tarihli ve 22092612-554.02.01 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, piyasada adil rekabet ortamının sağlanması ile insan sağlığı ve güvenliği, bitki ve hayvan sağlığı, tüketimi ve çevrenin korunması gibi farklı kamu yararlarını gözetmek amacıyla yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalara, Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda PGD’den sorumlu kuruluşlarca devam edildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu kuruluşların sağladığı veriler çerçevesinde Bakanlıkça hazırlanan “2018 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu”na elektronik ortamda Bakanlık internet sayfasından (https://www.ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/piyasa-gozetimi-ve-denetimi/izleme-ve-raporlama/yillik-veriler) erişilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.