U-ETDS ve Sayısal Takograf Bilgilendirme Toplantıları (09.10.2019)

İlgi: TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ tarafından 01.10.2019 tarihli, 34221550-257-9697 sayılı ve U-ETDS ve Sayısal Takograf Bilgilendirme Toplantıları konulu yazısı aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 15.01.2019 tarih ve 4097 sayılı yazıda.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde adlarına C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1, R2, M1, M2, P1, P2, T1 ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, faaliyetlerine ilişkin bilgileri Bakanlıkça uluşturulan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS), elektronik olarak bilgi göndermeleri/iletmeleri konusunda yükümlülüklerinin bulunduğu, uygulamanın 31.12.2019 tarihinden itibaren başlayacağı,

Ayrıca, yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri kart verme otoritesine göndermelerinin zorunlu olduğu,  söz konusu zorunluluğun ise 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayacağı bildirilmektedir.

Aynı yazıda devamla, söz konusu yükümlülüklerle ilgili olarak yetki belgesine sahip firmaların herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını teminen, 81 ili kapsayacak bölgesel toplantıların planlanması istenmektedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın talebi gereği Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, 02.11.2019 tarihinde saat 09:00-14:00 saatleri arasında bölgesel seminer düzenlenmesi planlanmış olup, söz konusu seminere odamız üyeleri ilgili firmaların ve Odanız görevli personelinin katılım sağlaması uygun olacaktır.

Toplantı Tarihi:02 Kasım 2019

Toplantı Yeri:Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

02.11.2019 (Cumartesi)

09:45-10:00 Kayıt

10:00-10:15Açılış Konuşmaları

10:15-11:45Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve ilgili mevzuat (UETDS Sistemi Tanıtım)

11:45-12:00 Kahve Molası

12:00-13:30Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve ilgili mevzuat (Sayısal Takograf Sistemi Tanıtım)

13:30-14:00Saru - Cevap

Üyelerimize duyurulur.