Önemli Duyuru e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbusu vb. e- Uygulamalar Hk. (01.11.2019)

19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik uygulamalara (e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-Sevk İrsaliyesi, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu, e-Bilet vd.) yönel i k geçiş sürelerinde, zorunluluk kapsamlarında ve belge türlerinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır.

Ayrıca aynı gün ve sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan 240 ve 456 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde de bazı önemli değişiklikler yapılmıştır.

e-Uygulamalara yönelik yapılan değişikliklerin kısa bir özeti ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bu değişiklikler vergi mükelleflerinin belge düzeni ve iç işleyiş sistemlerinde önemli değişimlerin yaşanmasını, vergi ve muhasebe süreçlerinin daha hızlı bir şekilde elektronik ortama taşınmasını beraberinde getirmektedir.

Vergi Mükelleflerinin yapılan mevzuat değişikliklerine uyum sağlamaması halinde cezalar ile karşı karşıya kalacakları da bu tebliğlerde açıklanmıştır.

Vergi Mükelleflerinin bu değişikliklere uyum sağlayabilmeleri için, geçiş sürelerine uygun bir şekilde altyapı (Personel temini, başvuruların yapılması, mali mühür, yazılım ve entegratör temini vb.) çalışmalarını yapmaları gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.