İlan (04.11.2019)

İlgi: T.C. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI, Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı tarafından 21 Ekim 2019 tarihli, 74925350-934.01.07-2434986 sayılı ve İlan konulu yazısı aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

İlgi: a) 12 Şubat 2016 Tarih ve 29622 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Resmi İlan Fiyat Tarifesi”

b) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.

1.Dağ, Komd.Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı, İhl.Kom.Bşk.lığınca; ilgi (a,b) kapsamında, 15/11/2019 tarihinde, Açık İhale Usulü ile ihalesi yapılacak olan 2019/507070 İKN, Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı işine ait ihale ilan metni Ek-1’de gönderilmiştir.

2.Müşterek icra edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a)ISPARTA Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce Eğirdir’de iki mahalli gazetede birer defa olmak üzere; ilan başlığı 10, metin kısmı 8 punto olarak ilan ettirilmesini ve ilanın yayımlandığı gazeteden 6’ şar adet gazete ve söz konusu ilana ait faturanın, İhale Komisyon Başkanlığına gönderilmesini,

b)Eğirdir Mal Müdürlüğünce, ihaleye katılacak isteklilerden şartname bedeli alınarak makbuzlarının verilmesini,

c)İhale Komisyonuna görevlendirilen Ek-2’deki personelin ihale gün ve saatinde, İhale Komisyonu Başkanlığında bulundurulmasını arz ve rica ederim.

Üyelerimize duyurulur.