İlan-Yatırım Teşvik (16.12.2019)

İlgi: T.C. ISPARTA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 06.12.2019 tarihli, 80065393-000[752.02]-E.18831 sayılı ce İlan-Yatırım Teşvik konulu yazısı aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

İlimiz dahilinde bulunan ve ekli ilan metninde nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak hazırlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında yatırımcılara duyurulmak üzere ilan edilecektir.

Üyelerimize duyurulur.