GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PGD TEBLİĞ TASLAKLARI (14.08.2013)

Sayın Üyemiz,
Gümrük  ve  Ticaret  Bakanlığı’nın  gönderdiği  yazıda,  “Türk  Ürünlerinin  İhracatının  Artırılmasına  Yönelik  Teknik  Mevzuat’ ın  hazırlanması  ve  piyasaya  gözetimi  ve  denetimi  işlemlerine  ilişkin  görevlerin  Türkiye  Halk  Sağlığı  Kurumu’ndan  Gümrük  ve  Ticaret  Bakanlığı’na  devredildiği  ifade  edilmiştir. Söz  konusu  alanda  yer  alan  ürünlerin  piyasa  gözetimi   ve  denetimine  ilişkin  8  adet  tebliğ  taslağı  hazırlandığı  belirtilerek,  konuya  ilişkin  Odamız görüşü  talep  edilmektedir.

www.gtb.gov.tr  adresine  “Duyurular”  bölümünde  yer  alan  tebliğ  taslaklarına  ilişkin  görüşlerinizin,  23  ağustos  2013  tarihine  kadar  TOBB’a  gönderilmesi  gerekmektedir.

Saygıyla  Duyurulur