Meksika Türk İhraç Ürünleri Fuarı (Erteleme) (16.03.2020)

İlgi: TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ tarafından 06.03.2020 tarihli, 34221550-720-2455 sayılı ve Meksika Türk İhraç Ürünleri Fuarı (Erteleme) konulu yazısı aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

İlgi:

a) 19.02.2020 tarihli ve 34221550-720-1735 sayılı yazımız.

b) Ticaret Bakanlığı’nın 03.03.2020 tarihli ve 828778844-454.09 sayılı yazısı

İlgi (a)’da kayıtlı yazımız ile belirtilen “Meksika Türk İhraç Ürünleri” fuarının ileri bir tarihe ertelendiği Ticaret Bakanlığı’nın ilgi (b)’de kayıtlı yazısı ile Birliğimize bildirilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.