Koronavirüs Tedbirleri (17.03.2020)

İlgi: T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 17.03.2020 tarihli, 53965828-300-E.913537 sayılı ve Koronavirüs Tedbirleri konulu yazısı aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

Koronavirüs hastalığı ile ilgili olağanüstü durum nedeniyle, Başkanlığımıza bağlı gıda işletmelerinde aşağıda belirtilen önlemlerin hassasiyetle yerine getirilmesi için gerekli bilgi akışının sağlanarak, Başkanlığınızca ivedilikle gıda işletmecilerinin uyarılarak, bilinçlendirilmesi çok önem arzetmektedir.

 • Gıda İşletmelerinin yüzey temizliği, havalandırma ve dezenfeksiyonun sağlanması,
 • İşletme giriş ve katlarında dezenfektan aparatlarının bulundurulması,
 • Gıda nakil araçlarının düzenli aralıklarla temizlik ve dezenfeksiyonunun sağlanması,
 • İşletmelerde Hijyen Yönetmeliği hükümlerince azami derecede hassasiyetle uyulması,
 • Ürün hammadde tedariklerinde ve teslimatlarında hijyen kurallarına riayet edilmesi,
 • Et karkas sevkiyatlarında gıda ile teması uygun poşetler kullanılması,
 • İşletme çalışanlarının sağlığında olumsuzluk şüphesi olanların çalıştırılmaması,
 • İşletme çalışanlarına hijyen kuralları açısında eğitimlerin sıklaştırılması,
 • İşletme girişlerinde hijyen bariyerlerinin yapılması,
 • El ve vücut hijyeni ekipmanlarının tam ve çalışabilir olmasının sağlanması,
 • Yüzeyler, lavabo, alet, ekipman ile çalışan alanlarının dezenfeksiyonun sağlanması,
 • İşletme çalışanlarına üretim, satış ve nakilde eldiven, maske, bone kullandırılması,
 • Çalışan ve müşteri lavabolarında sıvı sabuna ek olarak dezenfektan bulundurulması,
 • Ambalajsız, açıkta ve dökme ürün satışlarında muhafaza ve hijyenin sağlanması,

Üyelerimize duyurulur.