Ayçiçeği Tohumunun CIF Kıymeti (03.04.2020)

İlgi: TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ tarafından 02.04.2020 tarihli, 34221550-045.02-3461 sayılı ve Ayçiçeği tohumunun CIF kıymeti konulu yazısı aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

8.3.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de (2009/8) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile"Birim Gümrük Kıymet"ibaresi"CIF Kıymeti"olarak değiştirilmiştir. Buna bağlı olarak 2.4.2020tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile daha önce tonu 850 birim ABD Doları gümrük kıymeti (ABD Doları/Ton) olan 1208.90.00.00.11 GTİP no'lu "Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları" 850 birim CIF Kıymeti (ABD Doları/Ton); tonu 1.000 birim ABD Doları gümrük kıymeti (ABD Doları/Ton) olan 1512.11.91.00.00 GTİP no'lu "ayçiçek tohumu yağı" 1.000 birim CIF Kıymeti (ABD Doları/Ton); tonu 1.100 birim ABD Doları gümrük kıymeti (ABD Doları/Ton) olan 1512.11.91.00.11 GTİP no'lu "Ayçiçeği tohum yağı" 1.100 birim CIF Kıymeti (ABD Doları/Ton) olarak değiştirilmiştir. Bununla birlikte 1512.11.91.00.00 GTİP no'lu "Ayçiçeği tohum yağı" için 1 Şubat 2020 - 30 haziran 2020 arasında ton başına 800 birim CIF Kıymeti (ABD Doları/Ton) üzerinden uygulama yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.