Yıllık İşletme Cetveli (29.04.2020)

İlgi: T.C. ISPARTA VALİLİLĞİ İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından 62199123-120.02.02/32 sayılı ve Yıllık İşletme Cetveli konulu yazısı aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi işletmelerinin kayıtlarının tutulduğu Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde yapılan güncelleme neticesinde artık elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçilmiştir. Bu kapsamda sisteme kayıtlı sanayi işletmelerinin, İl Müdürlüğümüze gelmelerine gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapmaları gerekmektedir.

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun S'inci maddesi uyarınca; Sanayi İşletmeleri, 1 (bir) yıllık faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvellerini takvim senesi sonundan itibaren en geç 4 (dört) ay içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden İl Müdürlüğümüze elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. Ancak Nisan ayı sonuna kadar girilmesi gereken Yıllık İşletme Cetvellerini, Covid-19 salgınını mücbir sebep göstererek giremeyeceklerini sistem üzerinden "Yıllık İşletme Cetveli Mücbir Sebep Dilekçesi" ile bildiren sanayi işletmelerinin Yıllık İşletme Cetveli verilme süreleri 2020 yılı Ağustos ayı sonuna kadar Bakanlığımızca uzatılacaktır.

Sanayi işletmelerinin 2019 yılı Yıllık İşletme Cetvellerini Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar girmeleri, Covid-19 salgınını mücbir sebep göstererek giremeyeceklerini bildiren sanayi işletmelerinin ise 30 Ağustos 2020 tarihine kadar sistem üzerinden yıllık işletme cetvellerini girmeleri gerekmektedir.

Sanayi Sicil Belgesine sahip üyelerimize duyurulur.