Şili’ye İhracatta Kullanılan Tercihli Menşe İspat Belgeleri (20.05.2020)

İlgi: TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİLRİĞİ tarafından 11.05.2020 tarihli, 34221550-101.99-4221 sayılı ve Şili’ye İhracatta Kullanılan Tercihli Menşe İspat Belgeleri konulu yazısı aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

İlgi: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 05.05.2020 tarihli ve E-00054208512 sayılı yazısı.

İlgi’de kayıtlı yazıda, Şili Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomi Müsteşarlığı’ndan Ticaret Bakanlığı’na gönderilen bir elektronik postada, Kovid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında, serbest ticaret anlaşması bulunan ülkelerden Şili’ye yapılan ithalat işlemlerinde tercihli menşe ispat belgelerinin dijital kopyalarının, salgının bitmesini takiben orijinal nüshalarının teslim edilmesi şartıyla kabul edileceğinin belirtildiği ifade edilmiştir.

Yazıda devamla, söz konusu elektronik postadan Mart ayında Şili Gümrük İdaresi tarafından alınan ticaretin kolaylaştırılması önlemlerine ilişkin detaylı bilgiye dehttps://www.aduana.cl/se-establece-medidas-de-facilitacion-del-comericio-exterior-para/aduana/2020-03-19/140021.htmlweb sayfasından ulaşılabileceği bilgisinin paylaşıldığı vurgulanmıştır.

Üyelerimize duyurulur.