Deri ve Sakatat Satışı Hakkında (21.07.2020)

İlgi: T.C. ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Denizli Et Kombinası Müdürlüğü tarafından 16.07.2020 tarihli, E.40380 sayılı ve Deri ve Sakatat Satışı Hakkında konulu yazısı aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

Genel Müdürlüğümüz tarafından2020 yılı Eylül-Aralıkaylarını kapsayanSırttan düşme Büyükbaş hayvan derileri (Kelle Derisi Dahil) ile Küçükbaş hayvan deri ve bağırsakları Büyükbaş hayvan sakatat ve Yan Ürünler ile Küçükbaş sakatatlarıonline teklif toplama usulü ile satılacaktır. Teknik Şartnamede belirtilen evraklar hazırlandıktan sonra28.07.2020 tarihi saat 14:00'akadar incelenmesi ve değerlendirilmesi içinTicaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı, Et ve Et Ürünleri Pazarlama Şube Müdürlüğü'ne sevk edilmek üzere, Kurumumuzun Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğüne kayıt için teslim edilecektir.

İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler

İsteklinin irtibat bilgilerini (posta adresi, sabit telefon ve cep telefon numaralan ile faks numarası) bildirir imzalı-mühürlü beyan, 

İsteklinin durumuna göre, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına üyelik belgesi, 

İstekli şirket ise, belgeleri imzalayan kişinin şirket adına yetkili olduğunu gösteren güncel şirket imza sirküsü; gerçek kişiler için noter onaylı imza beyannamesi ve nüfuz cüzdanı fotokopisi, 

Vekâleten ihaleye katılma durumunda; belgeleri imzalayan kişiyi yetkilendiren noter onaylı vekâletname, vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi, noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi, 

Alıcı katılmak istediği Kısım/Kısımlar için Kurum'ca belirlenen tutardaki geçici teminatını nakit veya teminat mektubu olarak verecektir. 

Ön Teklif Verme Tarih ve Saati:04.08.2020 Saat 10:00'dan 06.08.2020 Saat 16:00'e kadardır. 

E-İhale Saatleri:Sırttan düşme büyükbaş hayvan derilerinin (kelle derisi dâhil) 11 Ağustos 2020 Salı günü saat: 10:00'da 

Küçükbaş hayvan derilerinin 11 Ağustos 2020 Salı günü saat 14:00'te,

Küçükbaş hayvan bağırsaklarının 11 Ağustos 2020 Salı günü saat 16:00'da 

Büyükbaş hayvan sakatatlarının 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 10:00'da 

Küçükbaş hayvan sakatatlarının 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 14:00'te,

Geçici Teminat Tutarları:Büyükbaş deri için: 90.000,00 TL

Büyükbaş Sakatat ve Yan Ürün için: l 00.000,00 TL 

Küçükbaş deri için: 15.000,00 TL 

Küçükbaş Bağırsak için: 5.000,00 TL Küçükbaş sakatat için: 20.000,00 TL

Not: Geçici teminat mektupları ihale tarihinden itibaren asgari 45 günden az olmayacak şekilde düzenlenmelidir.

Üyelerimize duyurulur.