2020/17 Sayılı Genelge (28.07.2020)

İlgi: TÜKRİYE ODALAR VE BORLSAAR BİRLİĞİ tarafından 20.07.2020 tarihli, 6245 sayılı ve 2020/17 Sayılı Genelge konulu yazısı aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 11. maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-devlet aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere “YYS Elektronik Başvuru İşlemleri” konulu 2020/17 sayılı Genelge’nin hazırlandığı belirtilmiştir.

Bahse konu genelge ve ekinde yer alan klavuz “ https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler” adresinde yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.