Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Forumu Kapsamındaki İşlemler (29.07.2020)

İlgi: TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ tarafından 22.07.2020 tarihli, 6366 sayılı ve Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Forumu Kapsamındaki İşlemler konulu yazısı aşağıda tarafınıza sunulmuştur. 

1 Nisan 2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Türkiye Gümrük Bölgesine yolcu beraberinde getirilen numune, sergi ve fuar eşyalarının veya Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarılan söz konusu numune eşyaların "Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu" ile yapılabilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi verilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

EK: Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki İşlemler (2 sayfa)