Libya Mutabakat Zaptı Başkanlık Konseyi Kararı (23.10.2020)

İlgi: TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ tarafından 20.10.2020 tarihli, 9057 sayılı ve Libya Mutabakat Zaptı Başkanlık Konseyi Kararı konulu yazısı aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

Türkiye ile Libya arasında 13.08.2020 tarihinde müteahhitlik alanında imzalanan Mutabakat Zaptı'nın (MoU) 24.09.2020 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmişti.

Bu defa, Ticaret Bakanlığı'nın ilgi(d)'de kayıtlı olup, bir örneği ekte sunulmakta olan yazısında, bahse konu MoU'nun Libya'da uygulanmasının kolaylaştırılması amacıyla Libya Başkanlık Konseyi'nin 4 Ekim 2020 tarihinde aldığı karar ve ilgili kararın Trablus Büyükelçiliğimizce yapılan gayriresmi tercümesi iletilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.