Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü "İlan-Yatının Teşvik" (23.10.2020)

İlgi: T.C. ISPARTA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 15.10.2020 tarihli, E.181887 sayılı ve İlan-Yatının Teşvik konulu yazısı aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

İlimiz dâhilinde bulunan ve ekli ilan metninde nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3 'üncü maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak hazırlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında yatırımcılara duyurulmak üzere ilan edilecektir.

İlan metni aşağıda ekte tarafınıza sunulmuştur.

Üyelerimize duyurulur.