TKDK 10. Proje Çağrı İlanı Hakkında (10.01.2021)

Sayın Üyemiz,

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 07.01.2021 tarihi itibariyle 10. Proje Başvuru Çağrı ilanına çıkmıştır. “101. Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri ile “103. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında 2 ana ve 9 alt başlıkta toplam 125 Milyon Euro bütçe ile çıkılan çağrıda projelere %40-70 oranında hibe desteği sağlanacaktır.  

Çağrı ilanı aşağıda ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla

Bilgilerinize sunarız.