Türkiye-Kenya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 2. Dönem Toplantısı hk (30.01.2014)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden(TOBB) aldığımız yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen, Eşbaşkanlığı Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından yapılan Türkiye-Kenya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 2. Dönem Toplantısı'nın
10 - 11 Şubat 2014 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.
Bu çerçevede, anılan toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla bahse konu ilke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile söz konusu toplantı sonunda imzalanacak tutanakta yer alması talep edilen metinler ile ilgili görüş bildirmek isteyen Üyelerimizin görüşlerini en geç 29 Ocak 2014 tarihine kadar Odamıza itso@itso.org eposta adresimize iletmeleri gerekmektedir.