Tartı Aletleri Muayeneleri Hk. (10.02.2014)

T.C.

İSPARTA VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

Konu : Tartı Aletleri Muayeneleri Hk.

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 2. Maddesi ve 24 Temmuz 1994 tarih ve 22.000 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene yönetmeliğinin 9, 10 ve

11.   maddesinde yer alan Ölçü ve Ölçü aletlerinin belirli sürelerle muayene ve damga yapılması gerekmektedir. Muayene ve damgaların yapılabilmesi için kanuni müracaat süresi 28/02/2014 günü mesai bitimine kadardır. Bu ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene ve damgalama işlemleri ölçü aletinin özelliğine göre değişmektedir. Buna göre;

İl Müdürlüğümüzce yapılacak muayene ve damgalar; Akaryakıt ve LPG sayaçları, 2 tonun üzerinde tartım yapan yüksek çekerli baskül ve kantarlar ile diğer tartı aletleri.

Bakanlığımızdan yetki almış Muayene servislerince yapılacak muayene ve damgalar; Otomatik tartı aletleri, tartım kapasitesi 2000 Kg’mın (2000 Kg. dahil) altında olan okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip III. ve IV. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile I. ve II. Sınıf otomatik olmayan tartı aletleri ( hassas teraziler) ile taksimetre ve takograflar.

Yetkili muayene servisi olmaması veya il dışındaki yetkili muayene servislerinden hizmet alınamaması halinde bu ölçü aletlerinin muayene ve damgaları da İl Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

Grup merkezi belediye ölçü ve ayar memurlarınca yapılacak muayene ve damgalar; Tartım kapasitesi 2000 Kg’mm (2000 Kg. dahil) altında olan okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip olamayan III. ve IV. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile mekanik tartı aletlerinden masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar ve ibreli teraziler.

Bu nedenle üyelerinizin kullanmakta olduğu ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yapılması için yukarıda belirtilen süreler içinde bağlı oldukları mercilere müracaat etmeleri gerekmektedir. Muayene ve damgaları yapılmayan ve zamanında müracaatta bulunmayan kişi ve kuruluşlar hakkında Kanun gereği kanuni işlem yapılmaktadır. Durumun ölçü aleti sahiplerine bildirilerek gerekli işlemlerin yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mehmet ALB A YRAK İl Müdürü

Ölçü ve Ölçü aletlerinin muayene ve damgalarını yaptırmayanlar hakkında aşağıda belirtilen cezai müeyyideler uygulanmaktadır. 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 15. maddesinin;

(c) fıkrası: Damgası kopmuş, bozulmuş, veya damga süresi dolmuş her bir ölçü aleti için 1.521 TL idari para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

"Bu belge, güvenil elektronik imza ile İmzalanmıştır."__________________________

Eğirdir Karayolu Üzeri İl özel İdare Yanı / İSPARTA           

Bilgi İçin İrtibat: Cesur ÜNÜGÜR-Ölçü Ayar Memuru

Telefon: 2182329                                                                  Faks                 : 02462181655

e-posta :cesur.unugur@sanayi.gov.tr                             Elektronik Ağ :www.sanayi.gov.tr

Evrak bilgisinewww.sanayi.gov.tradresindeki e-hizmetler bölümünden, "pgotuh407550" DYS No ve evrak tarihi ile erişebilirsiniz.