7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında (07.09.2021)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 31.08.2021 tarih 7828 sayılı yazıda;

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 09/06/2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Kanunun 10 uncu maddenin 4 üncü fıkrası gereği üyeler, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (30/09/2021) başvuruda bulunabilmektedirler. Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar (31/10/2021), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte (son taksit tarihi 31.03.2022) ödemesi gerekmektedir

27/08/2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı gereği 7326 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit süreleri de birer ay uzatıldığı belirtilmektedir. Bu durumda, üyelerin Kanundan faydalanmak için yapacağı başvuru süresi bir ay uzatılarak 31/10/2021 tarihine, yapılandırmaya başvuranların borçlarının ilk taksit süresi de bir ay uzatılarak 30/11/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Saygılarımızla,

Bilgilerinize sunarız.