Özbekistan Agrominitech Expo 2014 (26.02.2014)

Tarım üretiminde ihtisaslaşmış mini makineleri konu alan Uluslararası Özbekistan Agrominitech Expo-2014 Tarım Fuarı'nın, 27-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Konuya ilişkin detaylan içeren ilgi yazı ve ekleri, Birliğimizin ana web sayfasında (www.tobb.org.tr) yer alan "Hizmetler/Uluslararası İş İmkânlan" başlığı altındaki "Yurt Dışı Etkinlikler" bölümünde yer almaktadır.

Azizbek SALAHİDDİNOV – Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı

Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği

Tel: 0 312 441 57 26 – 441 38 71

Faks: 0 312 442 70 58

E-mail: uzembsaz@yahoo.com

 

Web: www.agrominitech.mfer.uz ; www.uzexpocentre.uz