Gürcistan Üzerinden Rusya Federasyonuna İhracat (29.09.2014)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü' nün Odamıza 34523 sayı Yazısında;

 Bitki karantinası tedbirlerine tabi ürünlerin Gürcistan üzerinden karayolu ile Rusya Federasyonu'na (RF) sevkiyatına ilişkin esaslar ve bu yolda RF' ye ihracat yapacak firma listesinin link adresi bildirilmişti.

Bu doğrultuda hazırlanan ve 202 firmadan oluşan Temuz - 2004 dönemine ait güncel firma listesi, 12 eylül 2014 tarihinde RF tarafından onaylanarak, Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi resmi sitesinde yayınlanmıştır.

Söz konusu liste, Genel Müdürlüğümüz web sayfasında "Konular/Gıda ve Yem Hizmetleri / İthalat - İhracat / Bitkisel Kökenli Gıda ve Yemlerin İhracatı" başlıkları altında

http://www.tarim.gov.tr/Konular/Gida-Ve-Yem-Hizmetleri/Ithalat-Ihracat/Bitkisel-Kokenli-Gida-Ve-Yemlerin-Ihracati

http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Icerikler.aspx?EtiketId=23c4e0fa-067f-4f44-a49a-d057ae071ef3&IcerikId=f25acb33-7b26-47bd-893c-e505f2de4f5d

link adresinde "Rusya Federasyonu İhracatçı Firma Listeleri - Gürcistan Üzerinden Sevkiyat" (Taze Meyve, Sebze Kuru Gıda)" adı altında yayımlanmış olup, Gürcistan üzerinden karayolu ile RF' ye ihracat işlemlerinde 15 eylül 2014 tarihinden itibaren bu listenin dikkatine alınması konusunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim