İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri (19.08.2015)

İhraç ürünleri ambalajlamada kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmamaları sebebiyle 2015 yılı Temmuz ayına ait 7 adet bildirim alındığı belirtilmiştir. Alınan bildirimlerin büyük bir kısmırun bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmiştir.
    Yazıda, söz konusu ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin 04.12.20 II tarihli ve 28132 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isı! İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine göre (IS PM 15) işaretlenmiş olması gerektiği belirtilmiştir.
    Yazıda devamla, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin bu alandaki imajının zedelendiği vurgulanmıştır.
    AB üyesi veya diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilrnernesini teminen ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması ve ihracatçıların azami itina göstermeleri hususunda üyelerimizi bilgilendiririz.