Liman Tesisini Kullanacak Nakliye Sürücülerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Uyması Gereken Kur (26.04.2016)

Sayın İlgililer,

 

Liman Tesisini Kullanacak Nakliye Sürücülerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Uyması Gereken Kurallar Hakkında 25.04.2016 tarih ve

 

2016/GMD/766 sayılı Sirkü ekte ve aşağıda  dikkatinize sunulmuştur;

 

 

4

Gönderen

:

Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.

4

Kime

:

 

Nakliye Firmaları

 

4

Dikkatine

:

-

4

Ref.

:

2016/GMD/766

4

Konu

:

Liman Tesisini Kullanacak Nakliye Sürücülerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Uyması Gereken Kurallar Hakkında

4

Tarih

:

  25.04.2016

 

 

 

 

     

Sayın İlgililer,

 

İlgi tarihli yazımızda belirttiğimiz üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmelikler gereği İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde çalışanınızın işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak, gerekli eğitimleri aldırmak, her türlü tedbiri almak, uygulamak/uygulatmak için verdiğiniz eğitimlere ilave olarak limanımızdaki tehlikeler ve riskler ile bunlara karşı alınması gereken tedbirler konusunda İş Güvenliği Uzmanımız tarafından da eğitim verilmiştir.

 

Söz konusu eğitim 15.04.2016 Cuma günü saat 10:30-11:30 arasında işletmemiz eğitim salonunda tekrar yapılacak olup, amacımız kendi sorumluluğumuzdaki ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekle beraber, sahamızda görev yapan personelinize liman sahasındaki kuralları, limanın özelliklerini, sahamızda oluşabilecek tehlike ve riskleri anlatmak, alması gereken tedbirler hususunda bilinçlendirmektir.

 

Liman kullanıcılarının sağlığı ve emniyeti için, tarafımızdan yapılan duyuruların yanında sizlerin de bu önemli husus hakkında ilgilileri bir kez daha bilgilendirmenizi önemle rica ederiz.

 

 

 

 

 

* Bu form tüm Yöneticiler tarafından Duyuru yapmak amaçlı kullanılır. Referans Numarasına göre Evrak&Kayıt Biriminde dosyalanır ve arşivlenir. 

 

Saygılarımızla.

 

Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.

 

duyuru imza